Yukarı
Çık

  Kataloğu Göster | Kataloğu İndir

ÇATI CEPHE KAPLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

     

POLİİZOSİYANURAT (PIR)

Poliüretan, polyol ve izosiyanat adlı iki ana bileşenin, özel üretim şartlarında, katalizör malzemelerle, yüksek basınç altında karışımıyla oluşan kapalı hücre yapısına sahip rijit sert köpüktür.

Poliüretan köpüğün ana bileşenlerinden izosiyanatın kendisi gibi başka bir izosiyanat molekülleri ile reaksiyona girmesi sağlanarak poliizosiyanürat (PIR, poliizo) adı verilen yeni bir makro molekül yapı oluşur.

Poliizosiyanurat (PIR), PMDI (polimerik metil difenil izosiyanat) ya da MDI ile poliol arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu oluşur ve poliizosiyanuratı poliüretandan ayıran, MDI ile poliol bileşenlerinin karışım miktarlarıdır. PIR üretiminde kullanılan MDI miktarı daha fazladır ve poliol dışında kendileri ile de reaksiyona girmeleri sağlanır. Sonuçta yüksek sıcaklıklarda kimyasal kararlılığı daha yüksek izosiyanürat zincirleri oluşur. Bu zincirler normal poliüretan zincirlerinden daha kuvvetlidir. Yapısındaki farklılık nedeniyle yanabilirliği ve duman oluşumu PUR’a göre oldukça düşüktür. Boyutsal kararlılık anlamında PUR’dan daha başarılıdır. Kapalı hücre yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar. Isı iletkenlik katsayısı 0,020-0,022 W/mK'dir. Ve yanmazlık sınıfı B s1 d0 (TS EN 13501-1)’dır.

Paneller yangın esnasında, alevlerin yayılmasına karşı direnç gösterir ve alevlenmeye yol açabilecek radyant ısıyı azaltılır ve yanarken ortaya çıkan gazlar konvansiyonel yapı malzemelerinin çıkarttıkları gazlardan daha az zehirlidir. Poliizosiyanurat izolasyonlu paneller ateş karşısında erimez ve akma yapmaz. Dolayısıyla artçı yangınlara neden olma tehlikesi bulunmaz. Yangına katkıda bulunmaz. Sadece yangının çıktığı bölgenin civarındaki paneller hasar görür ve alev yükü ortadan kalktığında kendiliklerinden sönerler.

Poliizosiyanurat (PIR) İzolasyonlu Çatı, Cephe ve Soğuk Depo Panelleri, yüksek seviyede yangın ve ısı performansı istendiğinde tercih edilir.

Tahtalı Mah. Kiteyol Sok. No:24 Nilüfer / BURSA

Tüm Hakları Saklıdır.
Copyright © 2023 Çatı Dünyası